tel: +48 514 455 064

Otwieramy Sensorka z nowymi procedurami

Posted On 24 maja 2020

Szanowni Państwo,

Sensorek 1 czerwca otwiera swoje podwoje dla małych klientów. Niestety w związku z panującą sytuacją, jestem zmuszona wprowadzić nowe procedury, które będą dotyczyć:

 • przyjmowania dzieci na terapię,
 • samej terapii,
 • przygotowania Centrum

Procedury obowiązujące w Centrum

 1. Na zajęcia zapraszamy tylko zdrowe dzieci, w przypadku objawów alergicznych prosimy zaświadczenie o lekarza
 2. Zapraszamy na zajęcia na konkretną godzinę, ponieważ poczekalnia zostaje zamknięta. Prosimy, by dziecko było tylko pod opieką jednego opiekuna.
 3. W związku z zagrożeniem z powodu Cowid – 19 rodzic lub prawny opiekun będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia.
 4. Po wejściu do Sensorka obowiązuje dezynfekcja rąk wszystkich wchodzących i sprawdzenie temperatury.
 5. Na główną salę można wejść tylko w ochraniaczach.
 6. Na zajęcia zapraszamy tylko dziecko i ewentualnie opiekuna.
 7. Po skończonych zajęciach prosimy i jak najszybsze opuszczenie Sensorka.
 8. Aby zmniejszyć możliwość kontaktów między klientami, ustalamy nowy grafik terapii.
 9. Po każdej terapii zaplanowany jest czas na dezynfekcję sali i wywietrzenie pomieszczenia.
 10. W Sensorku usunięte zostały wszystkie maskotki, miękkie zabawki, których nie można szybko zdezynfekować.
 11. Do stymulacji dotykowych będą przygotowywane masy i faktury dla każdego dziecka.
 12. Sprzęt specjalistyczny po każdych zajęciach będzie dezynfekowany w czasie przerwy.
 13. Do dyspozycji klientów będą przygotowane rękawiczki, płyn do dezynfekcji, chusteczki i ochraniacze na buty.

Rodzicu, przygotuj swoje dziecko do spotkania z terapeutą. Porozmawiaj z nim, że panie będą w przyłbicach lub maseczkach. Powiedz z jakiego powodu. Zabierz dla dziecka wodę, by mogło ze swojego bidonu się napić.

WZRÓR OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW I PRAWYCH OPIEKUNÓW:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w działaniach realizowanych na terenie Centrum Terapii i Rozwoju Sensorek (terapia, diagnoza, konsultacja, obserwacja) i jestem świadomy/a ryzyka narażenia siebie i dziecka na styczność z wirusem SARS-CoV-2 w Sensorku lub w drodze do niej (np. komunikacja miejska, ciągi komunikacyjne).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przyjmowania klientów w Sensorku w związku z COVID-19.

………………………………………………………………………………………………………………………

Data, czytelny podpis prawnych opiekunów lub w imieniu obojga

Ankieta przeprowadzona przed rozpoczęciem terapii

Szanowni Państwo,

 Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz terapeutów prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?                         TAK/NIE

Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?           TAK/NIE

Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?                                                                                                                                    TAK/NIE

Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?                                                                                             TAK/NIE

Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?                                                                                                                                                                                   TAK/NIE

Terapeuta wykona pomiar temperatury u Państwa/Państwa dziecka/Podopiecznego

                                                                          …………………/………………………/……………………..

Written by Monika

Related Posts

Terapia czaszkowo – krzyżowa w Płocku

Terapia czaszkowo – krzyżowa w Płocku

Drugie spotkanie z terapią Położyłam się w ubraniu na kozetce w gabinecie fizjoterapeutycznym. Nie jest łatwo się położyć i odprężyć. Pojawia się ból w okolicy lędźwiowo - krzyżowym w pozycji na wznak. Przez moją głowę przelatuje z tysiąc myśli. Jedna jest zwłaszcza...

Integracja sensoryczna i jej zaburzenia

Integracja sensoryczna i jej zaburzenia

Pojęcie integracji sensorycznej - co się za tym kryje? Dużo mówi się o integracji sensorycznej, ale czy jest to pojęcie znane i rozumiane? Spróbuję to  wyjaśnić w prostych słowach, ale jeśli chodzi o temat układu nerwowego, to nie należy on do łatwych. Integracja...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *