Cennik zajęć

 

 

Zajęcia indywidualne Cena
diagnoza integracji sensorycznej 300 zł ( 150 min – trzy spotkania + pisemna diagnoza)
terapia integracji sensorycznej

80 zł/50 min   

40 zł/30 min  (dla dzieci do lat 3)

diagnoza logopedyczna 150 zł/90 min
terapia logopedyczna 80 zł/50 min
konsultacja sensoryczna online 75 zł/50 min
terapia ręki 60 zł/50 min
wizyty domowe z integracji sensorycznej dla dzieci małych szczegóły w zakładce: diagnoza małych dzieci
Zajęcia grupowe  
Smykomultisensoryka 25 zł/50 min
Logorytmika 25 zł/50 min
Gimnastyka korekcyjna 

25 zł/45 min

       Terapia miofunkcjonalna                                                                                                                     diagnoza miofunkcjonalna – 150 zł/60 min

                                                                                                                                                                         terapia: 60 zł/30 min,   

                                                                                                                                                                                      100 zł/60 min