tel: +48 514 455 064

Integracja sensoryczna

Przetwarzanie sensoryczne (sensory processing) oznacza sposób, w jaki układ nerwowy odbiera informacje pochodzące ze zmysłów i zamienia je w reakcje organizmu.
O zaburzeniach przetwarzenia sensorycznego (sensory processing disorder – SPD) mówimy wtedy, gdy sygnały pochodzące ze zmysłów nie są przetwarzane na właściwe reakcje organizmu. (L.J. Miller „Dzieci w świecie doznań”)
Układ nerwowy ma za zadanie rozpoznać informacje, przekształcić je, zintegrować je ze sobą i połączyć ze wcześniejszymi doświadczeniami. Wszystko to zachodzi podczas procesu, którego zadaniem jest stworzenie reakcji adaptacyjnych potrzebnych do ogólnego rozwoju. Niestety nie zawsze ten proces zachodzi prawidłowo i wtedy należy szukać pomocy, by wyeliminować narastające problemy.
Zajęcia integracji sensorycznej są dla dzieci w każdym wieku, nawet dla tych starszych czy także dla dorosłych, którym zaburzenia integracji sensorycznej zakłócają prawidłowe funkcjonowanie.
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej:
• opóźniony rozwój mowy
• nadwrażliwość na bodźce, np.: dotykowe, słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe,
• podwrażliwość na bodźce, np.: dotykowe, słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe,
• brak koncentracji i uwagi,
• nadruchliwość,
• niechęć do aktywności fizycznych,
• obniżony poziom koordynacji ruchowej: problemy z równowagą, trudności z samoobsługą, problemy z rzucaniem i łapaniem piłki, posługiwaniem się nożyczkami, rysowaniem, niechęć do zajęć fizycznych, potykanie się,
• trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji, nowego miejsca.
Zajęcia integracji sensorycznej mają wpływ na:
• rozwój intelektualny,
• rozwój ruchowy,
• rozwój emocjonalno – społeczny,
• stymulację percepcji wzrokowej i słuchowej,
• rozwijanie umiejętności motorycznych,
• wspomaganie rozwoju mowy.
W Sensorku terapia integracji sensorycznej poprzedzona jest diagnozą. Do 3 roku życia jest to obserwacja dziecka w sali do si i domu dziecka. Dzieci starsze poddane są badaniu testami. Przeprowadzany jest także wywiad z rodzicem. Po zebraniu wszystkich informacji o dziecku przygotowywana jest diagnoza.