tel: +48 514 455 064

Diagnoza małych dzieci

Dla dzieci do lat 3 proponuję konsultację domową lub mieszaną: domowo – gabinetową. Takie rozwiązanie daje możliwość lepszej obserwacji dziecka, zwłaszcza jeśli przebiega ona w domu dziecka. Oprócz tego po stworzeniu diagnozy rodzic ma możliwość spotkania ze mną, by porozmawiać o efektach podjętych działań w domu. Jeśli efektów nie ma lub są niewielkie, wspólnie z rodzicem modyfikuję zalecenia terapeutyczne. Rodzic nie zostaje sam z diagnozą. Może zawsze liczyć na moją pomoc i wsparcie.

Zalety konsultacji domowej:

– obserwacja przebiega w domu rodzinnym dziecka, w jego naturalnym i bezpiecznym miejscu,

– brak dojazdu do gabinetu (unikamy wybudzania dziecka w samochodzie),

– wszystkie aktywności i próby są wykonywane w formie zabawy w miejscu dla dziecka znanym,

– uczestnictwo rodzica w konsultacji,

– możliwość zadawania pytań na wszystkie interesujące szczegóły i niepokoje,

– wsparcie terapeuty po zakończeniu diagnozy.

Zawartość diagnozy integracji sensorycznej:

 • Powód – przyczyna badania.
 • Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej – informacje z wywiadu z rodzicem.
 • Dane z kwestionariuszy – ocena funkcjonowania systemów sensorycznych (w ocenie rodziców).
 • Analiza i opis funkcjonowania Twojego dziecka.
 • Wyniki Obserwacji Klinicznej dziecka oraz swobodnej i kierowanej zabawy.
 • Jeśli dziecko jest powyżej 4 roku życia – wyniki Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.
 • Krótkie podsumowanie całej diagnozy.
 • Plan zaleceń.
 • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola- zalecenia dla placówki.

PAKIET MINI MYSZKA – 300 ZŁ

Zawartość pakietu:

 1. Kwestionariusz funkcjonowania dziecka
 2. Konsultacja domowa (120/180 minut) – obserwacja dziecka podczas aktywności w domu
 3. Opis funkcjonowania dziecka i plan zaleceń domowych (zabawy i aktywności sensoryczne dostosowane do potrzeb dziecka)
 4. Omówienie konsultacji w gabinecie terapeutycznym (60 min)
 5. Katalog 10 zabaw z dzieckiem – prezent

PAKIET MIDI TYGRYSEK – 400 ZŁ

Zawartość pakietu:

 1. Kwestionariusz funkcjonowania dziecka
 2. Badanie w gabinecie terapeutycznym (2×60 min/120min)
 3. Omówienie wyników diagnozy (60min)
 4. Dwie rozmowy wspierające ( po 4 tygodniach i 8 tygodniach) – omówienie i modyfikacja zaleceń terapeutycznych
 5. Katalog 20 zabaw z dzieckiem – prezent

PAKIET MAXI SŁONIK – 500 ZŁ 

Zawartość pakietu:

 1. Kwestionariusz funkcjonowania dziecka
 2. Konsultacja domowa (90-120 min)
 3. Badanie w gabinecie terapeutycznym (60 min)
 4. Omówienie wyników diagnozy (60 min)
 5. Rozmowa wspierająca po 4 tygodniach (45-60 min)– omówienie i modyfikacja zaleceń terapeutycznych.
 6. Rozmowa wspierająca po 8 tygodniach od otrzymania diagnozy (45-60 min) – omówienie i modyfikacja zaleceń terapeutycznych.
 7. Rozmowa wspierająca po 6 miesiącach od otrzymania diagnozy (45-60 min) – podsumowanie działań terapeutycznych.
 8. Katalog 20 zabaw z dzieckiem – prezent