Lidia Caban

pedagog, logopeda, specjalista ds. mowy i komunikacji w tym wykorzystywania alternatywnej  metody komunikowania się, jaką jest język migowy, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta TUS, certyfikowany terapeuta ręki.

 Wykształcenie:
1.Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, kierunek pedagogika sądowo – penitencjarna (pedagogika)

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z praca socjalną

3. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole

4. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, kierunek pomoc pedagogiczno – psychologiczna i interwencja kryzysowa

6. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek logopedia ogólna

7. Medyczna Szkoła Policealna w Płocku, kierunek terapeuta zajęciowy

Doświadczenie zdobywałam w:  

 1. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Mini-Med” w Płocku jako terapeuta zajęciowy i logopeda
 2. Specjalistycznym Gabinecie Logopedycznym jako logopeda
 3. Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie jako nauczyciel wspomagający
 4. Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku jako nauczyciel wspomagający

We wszystkich ww. miejscach moja praca, polegała na terapii dzieci z różnymi  dysfunkcjami. Najwięcej doświadczenia zdobyłam, pracując w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Płocku. Tam zdobyłam największe doświadczenie jako terapeuta.  W szkole natomiast przez ostatnie cztery lat pracowałam jako nauczyciel wspomagający. Zajmowałam się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz autyzmem. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyniosła mi wiele nowych doświadczeń. Podczas zajęć korzystałam z metod,  jakie poznałam podczas kursów i szkoleń.

 Te najważniejsze to:

 1. Kurs z Treningu Umiejętności Społecznych
 2. Masaż logopedyczny – podejście praktyczne
 3. Szkolenie: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
 4. Szkolenie: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i terapia bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 5. Szkolenie: Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 6. Szkolenie: edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
 7. Certyfikowany kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej w zakresie diagnozy i terapii ręki
 8. Kurs języka migowego I stopnia
 9. Kurs języka migowego II stopnia