tel: +48 514 455 064

     LOGORYTMIKA

Zajęcia przeznaczone dla dzięki od trzeciego do szóstego roku życia. Pod okiem specjalisty dzieci rozwijają mowę, korygują ewentualnie swoje błędy     w mówieniu, wykonując ćwiczenia ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne      i muzyczne.

Różnorodność ćwiczeń ma wpływ na:
• motywację,
• zdolności skojarzeniowe,
• pamięć,
• zainteresowania,
• pewność siebie,
• koncentrację uwagi.
Zajęcia logorytmiczne wpływają także na rozwój procesów myślowych, które odgrywają ważną rolę w przyszłości, gdy dziecko podejmuje naukę w szkole.