tel: +48 514 455 064

 

     Monika Karasek

filolog języka polskiego, logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta TUS, terapeuta Smyko-Multisensoryki®, certyfikowany terapeuta ręki.

 

Wykształcenie:
1. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: filologia polska
2. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek logopedia ogólna
3. Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, kierunek integracja sensoryczna
4. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek oligofrenopedagogika
Trudno jest mi dokładnie określić, kiedy w moim kręgu zainteresowań znalazły się dzieci, które miały problemy z nauką. Czy to było wtedy, kiedy coraz częściej trafiały do mnie osoby, mające naście lat, które nie potrafiły czytać? Czy to było wtedy, kiedy miałam prowadzić zajęcia indywidualne z osobą, która miała orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, a ja nie miałam żadnego doświadczenia? Nie wiem, ale na pewno jedna z tych sytuacji miała wpływ na dalszy mój rozwój. Szukałam różnych rozwiązań, by wspomóc uczniów, kończyłam kolejne studia podyplomowe, kursy  i szkolenia. Zdobywałam dodatkowe doświadczenie, bo oprócz pracy w szkole pracowałam także:
1. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Mini-Med” w Płocku,
2. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu                          w Sochaczewie
3. w Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Sochaczewie.
We wszystkich tych miejscach prowadziłam terapię integracji sensorycznej dla dzieci        z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. W szkole natomiast przez ostatnie dziesięć lat zajmowałam się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim                    i umiarkowanym. Prowadziłam dla nich zajęcia rewalidacyjne, na których wykorzystywałam różne metody terapeutyczne, angażowałam w szkolne przedsięwzięcia, by nie dopuścić do wykluczenia ich z życia szkoły.
Ukończyłam różne kursy i szkolenia. Te najważniejsze to:
1. Certyfikowany kurs terapii ręki
2. Certyfikowany kurs ze Smyko-Multisensoryki®
3. Kurs z Treningu Umiejętności Społecznych
4. Masaż Shantala
5. Dyspraksja w terapii pedagogicznej
6. Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się, tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym.
7. Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc.
8. ABC autyzmu
9. Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym.
W roku 2018/2019 przeprowadziłam dla uczniów klasy piątej innowacyjne zajęcia „Sensorycznie z językiem polskim”, podczas których uczniowie, doświadczając sensorycznie swój układ nerwowy, przyswajali treści językowe. Ostatnim etapem zajęć był wstęp do kaligrafii.