tel: +48 514 455 064

Terapia ręki 

 Zajęcia są dla osób, które mają problem:

• z obniżonym lub podwyższonym napięciem kończyny górnej i obręczy barkowej,
• z podejmowaniem czynności manualnych,
• z jednoczesną koordynacją obu rąk,
• z nieprawidłową postawą ciała,
• z samoobsługą,
Celem zajęć jest usprawnienie motoryki małej, czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Jednak zanim dojdzie do prawidłowej pracy ręki, pracujemy nad całym ciałem poprzez:
• normalizację odbioru bodźców zmysłowych i aktywizacja podstawowych układów zmysłów: dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego,
• poprawę regulacji napięcia mięśniowego w obrębie centralnych części ciała, stabilizację obręczy barkowej i kokontrakcji,
• poprawę reakcji posturalnych i równowagi,
• doskonalenie ogólnej koordynacji ruchowej w tym obustronnej koordynacji i ruchów naprzemiennych z przekraczaniem środkowej linii ciała,
• rozwijanie orientacji kierunkowo-przestrzennej i planowania motorycznego w oparciu o schemat ciała,
• poprawę mobilności nadgarstka, sprawności dłoni i palców.